Privacybeleid

Privacyverklaring Anniek Nieborg Grafische Vormgeving

Volledige contactgegevens :

Anniek Nieborg Grafische Vormgeving

Anniek Nieborg, Eigenaar

Kollerijweg 23

9695 TC, Woltersum

06-52389638

info@annieknieborg.nl

www.annieknieborg.nl

KVK : 68563671

BTW-nummer : NL002324505B03

1. Persoonsgegevens die ik verwerk

  1. Anniek Nieborg Grafische Vormgeving neemt uw privacy serieus. Ik verwerk persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn website, van mijn diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
  2. Ik doe mijn best om de gegevens die u aan mij hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk, hoe ik daar mee omga en geef ik ook zo duidelijk mogelijk aan waarom ik deze verzamel.
  3. In de zin van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Anniek Nieborg Grafische Vormgeving een zo genaamde: verwerkingsverantwoordelijke.

2. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk

De volgende persoonsgegevens verwerk ik;

1. Voor- en achternaam

2. Adresgegevens

3. Telefoonnummer

4. E-mailadres

5. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact.

6. Locatiegegevens

7. Gegevens over uw activiteiten op onze website

8. IP-adres

9. Internetbrowser en apparaat type

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

A. Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@annieknieborg.nl ik zal deze informatie zo snel mogelijk verwijderen.

4. Waarom ik de gegevens nodig heb

Anniek Nieborg Grafische Vormgeving verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  1. U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
  2. U desgevraagd informatie toe te sturen;
  3. U onze eventueel een nieuwsbrief te kunnen toesturen en tot slot;
  4. Analyseert Anniek Nieborg Grafische Vormgeving uw gedrag op de websiteom daarmee de website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

5. Bewaartermijn gegevens

Anniek Nieborg Grafische Vormgeving zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Mijn bewaartermijn is: 7 jaar na het laatste contact.

6. Delen met anderen. Geen verkoop!

  1. Anniek Nieborg Grafische Vormgeving verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  2. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Anniek Nieborg Grafische Vormgeving blijft verantwoordelijk.

8. In kaart brengen websitebezoek

Anniek Nieborg Grafische Vormgeving gebruikt technische, functionele en analystische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen door een gespecificeerd verzoek naar info@annieknieborg.nl te sturen. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen ik u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Anniek Nieborg Grafische Vormgeving zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt mij ook bereiken via: www.annieknieborg.nl | 06 – 52 38 96 38 | Kollerijweg 23, 9795 TC Woltersum.

10. Beveiliging

A. Anniek Nieborg Grafische Vormgeving neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@annieknieborg.nl.

B. Indien u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacy Statement

Anniek Nieborg Grafische Vormgeving behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste wijziging: februari 2022.