Woltersumse Energie Coöperatie, logo

  • Huisstijl, Logo

Voor de Woltersumse Energie Coöperatie (WEC) heb ik het logo mogen ontwerpen.

Vanuit de thematafel Duurzaamheid is door verschillende dorpelingen met veel enthousiasme gewerkt aan het oprichten van een eigen lokale energie coöperatie. Wij denken met deze coöperatie Woltersum op een positieve manier door de energietransitie heen te helpen, door bewustzijn te creëren bij bewoners en lokaal duurzame energie op te wekken.

Uiteindelijk zijn er twee vormen van het logo ontworpen, zodat het altijd te gebruiken is op verschillende media uitingen.